Oversikt - Klokkergårdstiftelsen - Skole Måløy (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Klokkergårdstiftelsen - Skole Måløy (privat)
Torskangerpollen
6700 MÅLØY
Org.nr 990805636
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Klokkergårdstiftelsen (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 4
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vågsøy kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,2 11,2 2 599,8
Antall elever per årsverk til undervisning 2,2 8,1 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 335
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 57,4 61,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 13,2 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 10,8 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,0 3,0 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,0 11,7 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 78,7 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 178 7 812 1 632 147
Undervisningstimer totalt per elev 294 92 80
Indikator og nøkkeltall Vågsøy kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 138 435 137 839 121 243
Lønnsutgifter per elev 106 752 111 884 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,8 84,2 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 195 971 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 656 1 723 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år