Oversikt - Kjerkekretsen skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kjerkekretsen skole (UTGÅTT)
2090 HURDAL
Org.nr 975272184
Offentlig skole
Grunnskole
4.-6. trinn

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 76
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hurdal kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,8 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 765 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 57 53 60
Indikator og nøkkeltall Hurdal kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 115 005 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 88 505 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,7 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 80 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 384 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år