Oversikt - Kaiskuru skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kaiskuru skole
Myrullveien 2
9516 ALTA
Org.nr 875324772
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 116
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 10
Talet på lærarar 17

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kaiskuru skole Alta kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 297,6 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,5 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 30 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,4 83,1 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 10,2 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 10,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 12,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3 11,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 12,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,3 96,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 702 188 402 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 75 74 61
Indikator og nøkkeltall Kaiskuru skole Alta kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 140 676 126 820
Lønnsutgifter per elev 111 381 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 836 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 265 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år