Oversikt - Kaiskuru skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kaiskuru skole
Myrullveien 2
9516 ALTA
Org.nr 875324772
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 116
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 12
Talet på lærarar 18

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kaiskuru skole Alta kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 14,1 297,6 1 155,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,6 8,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 35 138 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,7 72,9 60,0 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 11,7 12,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 10,3 8,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,3 9,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 13,2 11,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 13,1 10,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,0 11,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 12,7 11,8 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,2 96,1 90,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 059 188 228 729 006 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 78 74 88 60
Indikator og nøkkeltall Kaiskuru skole Alta kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 126 454 151 052 116 183
Lønnsutgifter per elev 101 238 118 214 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,2 85,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 707 1 146 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 226 2 041 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år