Oversikt - Kabelvåg skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kabelvåg skole
Tore Hjorts Gate
8310 KABELVÅG
Org.nr 974558645
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 172
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 9
Talet på lærarar 18

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kabelvåg skole Vågan kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 17,5 130,4 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 8,8 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 24 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,2 44,7 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,7 18,2 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,2 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,4 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 13,8 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0 15,5 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2 12,1 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,1 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,6 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 227 84 754 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 71 80 73 60
Indikator og nøkkeltall Kabelvåg skole Vågan kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 791 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 110 439 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,2 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 556 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 797 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år