Oversikt - Kabelvåg skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kabelvåg skole
Tore Hjorts gate
8310 KABELVÅG
Org.nr 974558645
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 174
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 15
Talet på lærarar 21

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kabelvåg skole Vågan kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 20,3 139,4 3 077,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 8,2 9,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 18 549 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,4 58,1 48,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 13,0 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 9,0 10,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,6 11,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 14,1 13,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 13,2 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 15,7 14,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,8 14,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 95,9 94,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 140 91 048 1 959 102 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 81 86 74 61
Indikator og nøkkeltall Kabelvåg skole Vågan kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 149 545 144 396 126 820
Lønnsutgifter per elev 124 011 115 209 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,6 83,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 848 1 398 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 823 1 476 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år