Oversikt - Innbygda skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Innbygda skole
Korsbergsvegen 6
2420 TRYSIL
Org.nr 975273334
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trysil kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 310
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 16
Talet på lærarar 37

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Innbygda skole Trysil kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,7 3,8 4,0
Felles regler 4,2 4,3 4,4
Trivsel 4,3 4,4 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,7 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,4 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Innbygda skole Trysil kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 78,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 8,9 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 25 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,0 24,8 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 42,4 31,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,3 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 13,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 13,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 14,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 11,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 97,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 21 404 49 192 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 69 80 61
Indikator og nøkkeltall Innbygda skole Trysil kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 146 558 121 243
Lønnsutgifter per elev 122 273 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,4 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 361 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 393 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år