Oversikt - Hovin skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hovin skole
Hovinvegen 1916
3652 HOVIN I TELEMARK
Org.nr 974548402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 7
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hovin skole Tinn kommune Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,8 79,0 1 886,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,3 8,4 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 9 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,5 65,9 69,3 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,5 11,3 14,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,9 8,6 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,0 13,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,9 13,3 16,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,9 10,9 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 13,6 16,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,7 17,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 85,2 97,1 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 216 49 981 1 194 802 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 174 85 63 60
Indikator og nøkkeltall Hovin skole Tinn kommune Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 148 963 124 344 116 183
Lønnsutgifter per elev 119 942 100 291 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,6 85,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 462 1 412 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 184 1 534 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år