Oversikt - Holmen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Holmen skole
Bjørnveien 109
0773 OSLO
Org.nr 917526427
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 227
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 16
Talet på lærarar 25

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Holmen skole Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 26,3 5 657,7 5 657,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 12,7 12,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 20 949 949 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,4 68,7 68,7 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 76,1 16,8 16,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 14,0 14,0 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,6 15,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,0 17,4 17,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,0 15,4 15,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 18,5 18,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,6 19,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,0 94,2 94,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 526 3 674 009 3 674 009 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 82 56 56 61
Indikator og nøkkeltall Holmen skole Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 840 131 840 126 820
Lønnsutgifter per elev 94 141 94 141 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,2 73,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 173 2 173 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 187 1 187 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år