Oversikt - Hollenderhaugen Skolesenter

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hollenderhaugen Skolesenter
Karmsundgata 51
5531 HAUGESUND
Org.nr 982378494
Offentlig skole
Grunnskole
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hollenderhaugen Skolesenter Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 382,1 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 71 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,5 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 244 671 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 61
Indikator og nøkkeltall Hollenderhaugen Skolesenter Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 493 114 270 121 243
Lønnsutgifter per elev 90 176 92 848 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,2 84,2 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 659 959 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 994 1 600 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år