Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Hollenderhaugen Skolesenter

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hollenderhaugen Skolesenter
Karmsundgata 51
5531 HAUGESUND
Org.nr 982378494
Offentlig skole
Grunnskole
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

For grunnskoler finnes ikke økonomi og overgangar på skolenivå. Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres ikke på 9. trinn.

For videregående skole finnes ikke undervisningspersonell, økonomi, gjennomføring og gjennomføring (R94) på skolenivå.

For fag- og yrkesopplæring finnes ikke gjennomføring av læretiden og sysselsetting på opplæringskontornivå. Lærlingundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og det mangler derfor data for noen opplæringskontor som ikke har gjennomført undersøkelsen.

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hollenderhaugen Skolesenter Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 370,5 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 80 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,1 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,7 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 233 356 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 55 58 60
Indikator og nøkkeltall Hollenderhaugen Skolesenter Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 101 869 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 82 726 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 414 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 184 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år