Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Hofmoen skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hofmoen skole (UTGÅTT)
1960 LØKEN
Org.nr 974583690
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Aurskog-Høland kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 55
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 6

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hofmoen skole (UTGÅTT) Aurskog-Høland kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 147,1 6 135,3 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 14,3 14,1 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 16 801 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,3 114,4 95,4 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 11,0 13,1 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 15,4 15,3 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,3 15,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 17,3 18,8 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,4 94,7 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 407 92 196 3 860 882 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 62 50 51 58
Indikator og nøkkeltall Aurskog-Høland kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 104 557 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 82 648 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 275 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 290 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år