Oversikt - Høre skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Høre skule (UTGÅTT)
2973 RYFOSS
Org.nr 974597098
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vang kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 89
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 15

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Høre skule (UTGÅTT) Vang kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,8 4,2 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,2 4,2 4,1 4,0
Felles regler 3,9 3,9 4,3 4,3
Trivsel 4,1 4,1 4,4 4,4
Mestring 4,3 4,3 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,3 4,5 4,4
Motivasjon 3,7 3,7 4,0 4,0
Vurdering for læring 3,6 3,6 4,0 4,0
Støtte hjemmefra 4,2 4,2 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Høre skule (UTGÅTT) Vang kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 11,4 26,0 2 122,4 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 7,7 11,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 315 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,7 38,4 67,2 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1 17,3 14,9 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 8,5 12,0 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 8,2 13,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 10,5 15,2 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,6 96,9 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 600 15 941 1 339 873 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 85 92 63 58
Indikator og nøkkeltall Vang kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 168 951 126 264 116 183
Lønnsutgifter per elev 114 271 100 765 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 69,5 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 413 1 067 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 962 1 645 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år