Oversikt - Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Breisetvegen 46
3683 NOTODDEN
Org.nr 811801402
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 38
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 6

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat) Notodden kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 4,4 3,7
Faglig utfordring 4,7 4,0
Felles regler 4,7 4,3
Trivsel 4,8 4,2
Mestring 4,2 4,0
Støtte fra lærerne 4,9 4,3
Motivasjon 4,0 3,7
Vurdering for læring 4,5 3,8
Støtte hjemmefra 4,5 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat) Notodden kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 7,4 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 11,3 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,2 26,6 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 40,6 38,9 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 12,1 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 13,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 12,5 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2 14,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,4 86,1 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 508 5 066 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 92 66 78
Indikator og nøkkeltall Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat) Notodden kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 147 368 126 820
Lønnsutgifter per elev 121 286 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 360 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 256 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år