Oversikt - Hjelme Oppvekstsenter - Avdeling Alvheim skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hjelme Oppvekstsenter - Avdeling Alvheim skule (UTGÅTT)
Alvheim
5336 TJELDSTØ
Org.nr 975320189
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 47
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 6

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hjelme Oppvekstsenter - Avdeling Alvheim skule (UTGÅTT) Øygarden kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 67,2 5 455,0 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 10,7 12,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 14 743 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,6 46,7 80,7 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,2 20,5 13,6 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,5 13,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,2 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 14,8 17,1 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,6 98,9 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 014 42 986 3 399 598 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 64 67 57 58
Indikator og nøkkeltall Øygarden kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 145 131 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 114 048 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 235 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 794 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år