Oversikt - Hillesøyskolen - Kattfjord skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hillesøyskolen - Kattfjord skole
Sjøtunvegen 332
9108 KVALØYA
Org.nr 974566338
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 6
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 2

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hillesøyskolen - Kattfjord skole Tromsø kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,2 816,6 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 11,8 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 104 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 12,0 80,5 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 42,4 12,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4 12,3 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,6 16,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 9,5 97,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 804 507 761 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 134 61 61
Indikator og nøkkeltall Hillesøyskolen - Kattfjord skole Tromsø kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 655 121 243
Lønnsutgifter per elev 90 810 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 644 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 447 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år