Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Hillesøyskolen - Kattfjord skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hillesøyskolen - Kattfjord skole
Sjøtunvegen 332
9108 KVALØYA
Org.nr 974566338
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 28
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 5

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hillesøyskolen - Kattfjord skole Tromsø kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 781,3 1 999,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 11,9 10,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 106 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 10,8 80,0 66,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 49,0 13,5 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 13,0 11,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,0 11,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,5 17,3 14,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 15,4 13,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8 17,6 15,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,9 15,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,0 98,0 94,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 705 506 636 1 276 329 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 132 60 70 60
Indikator og nøkkeltall Hillesøyskolen - Kattfjord skole Tromsø kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 978 126 745 116 183
Lønnsutgifter per elev 86 953 98 463 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,7 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 733 1 022 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 672 1 816 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år