Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole
Hessengveien 40
9912 HESSENG
Org.nr 980861597
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 152
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 12
Talet på lærarar 20

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole Sør-Varanger kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,1 3,9 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,3 4,0 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,6 4,3 4,1 4,1
Felles regler 4,7 4,4 4,3 4,4
Trivsel 4,5 4,4 4,2 4,3
Mestring 3,9 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,8 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 3,8 3,7 3,7 3,8
Vurdering for læring 4,4 4,1 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole Sør-Varanger kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,6 154,8 1 155,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 7,9 8,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 24 138 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,2 46,2 60,0 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 15,5 12,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 8,6 8,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,9 9,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 12,2 11,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 10,6 10,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0 12,9 11,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,5 11,8 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 91,9 90,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 682 99 703 729 006 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 83 90 88 60
Indikator og nøkkeltall Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole Sør-Varanger kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 162 402 151 052 116 183
Lønnsutgifter per elev 127 750 118 214 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,3 85,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 898 1 146 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 920 2 041 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år