Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Hemnskjela Oppvekstsenter - Avd skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hemnskjela Oppvekstsenter - Avd skole
Hemnskjela
7256 HEMNSKJELA
Org.nr 995761556
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Snillfjord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 11
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hemnskjela Oppvekstsenter - Avd skole Snillfjord kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 0,8 14,4 4 990,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 6,7 11,7 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 820 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,0 33,6 63,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 123,5 17,5 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 6,3 12,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,0 14,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 8,8 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 7,7 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 5,5 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,8 18,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 83,6 96,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 570 9 011 3 190 079 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 52 106 61 60
Indikator og nøkkeltall Hemnskjela Oppvekstsenter - Avd skole Snillfjord kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 188 157 116 183
Lønnsutgifter per elev 152 026 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 455 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 435 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år