Oversikt - Hauglia skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hauglia skole
Kjensliveien 2
1911 FLATEBY
Org.nr 975295036
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Enebakk kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 217
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 11
Talet på lærarar 21

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hauglia skole Enebakk kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,9 124,9 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,9 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 22 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,5 71,6 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 17,3 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 14,3 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,4 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 17,6 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 14,9 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,0 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,8 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 55,8 86,0 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 745 79 514 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 59 52 53 60
Indikator og nøkkeltall Hauglia skole Enebakk kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 105 243 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 87 420 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,6 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 117 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 671 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år