Oversikt - Hauglia skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hauglia skole
Kjensliveien 2
1911 FLATEBY
Org.nr 975295036
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Enebakk kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 226
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 12
Talet på lærarar 18

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hauglia skole Enebakk kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 16,5 126,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 13,8 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 22 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,1 72,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 17,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,9 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 17,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 16,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 18,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 62,6 86,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 168 80 393 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 61
Indikator og nøkkeltall Hauglia skole Enebakk kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 109 800 121 243
Lønnsutgifter per elev 88 741 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 086 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 052 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år