Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Hauge skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hauge skule (UTGÅTT)
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 875286242
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 58
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 8

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hauge skule (UTGÅTT) Osterøy kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 90,6 5 459,6 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,5 12,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 9 766 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 193,3 98,6 78,8 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 10,1 14,0 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,2 13,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,4 14,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 14,6 17,0 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,8 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 632 55 837 3 431 010 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 63 62 57 58
Indikator og nøkkeltall Osterøy kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 135 349 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 110 142 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 705 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 657 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år