Oversikt - Hauan oppvekstsenter Avdeling skole - Avdeling skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hauan oppvekstsenter Avdeling skole - Avdeling skole (UTGÅTT)
Grendeveien 1
8200 FAUSKE
Org.nr 874628522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 57
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 8

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hauan oppvekstsenter Avdeling skole - Avdeling skole (UTGÅTT) Fauske - Fuosko kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,0 133,7 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 8,5 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 21 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,3 48,7 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,6 16,0 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 8,7 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,9 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 11,5 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7 9,0 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 12,7 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,0 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 61,1 87,0 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 624 87 637 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 99 84 73 60
Indikator og nøkkeltall Fauske - Fuosko kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 154 019 138 249 121 243
Lønnsutgifter per elev 125 616 111 748 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,9 84,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 569 1 662 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 747 1 492 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år