Oversikt - Halhjem barneskule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Halhjem barneskule
Halhjemsmarka 50
5208 OS
Org.nr 979951094
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 93
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 8

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Halhjem barneskule Os kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 243,4 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 13,6 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 48 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,8 62,4 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,0 19,6 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 14,5 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,2 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 18,6 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 16,4 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,3 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,8 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,4 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 503 156 356 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 48 53 58 60
Indikator og nøkkeltall Halhjem barneskule Os kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 102 639 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 82 119 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,1 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 929 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 560 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år