Oversikt - Halhjem barneskule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Halhjem barneskule
Halhjemsmarka 50
5208 OS
Org.nr 979951094
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 84
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 9

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Halhjem barneskule Bjørnafjorden kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,5 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 304 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 51 61
Indikator og nøkkeltall Halhjem barneskule Bjørnafjorden kommune Vestland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 126 820
Lønnsutgifter per elev 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år