Oversikt - Haldde montessoriskole SA (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Haldde montessoriskole SA (privat)
Crowes vei 9
9541 ALTA
Org.nr 915258360
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haldde montessoriskole SA (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 37
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 5

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Haldde montessoriskole SA (privat) Alta kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,1 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,1 3,7
Faglig utfordring 4,0 4,0
Felles regler 4,2 4,3
Trivsel 3,5 4,1
Mestring 3,2 4,0
Støtte fra lærerne 3,8 4,3
Motivasjon 3,4 3,7
Vurdering for læring 4,0 3,8
Støtte hjemmefra 4,4 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Haldde montessoriskole SA (privat) Alta kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 17,2 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 9,0 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 10,1 24,1 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 80,1 33,7 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,8 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 8,8 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 14,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 25,6 16,6 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1 13,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 10,9 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,1 73,7 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 236 11 137 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 87 80 78
Indikator og nøkkeltall Haldde montessoriskole SA (privat) Alta kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 140 676 126 820
Lønnsutgifter per elev 111 381 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 836 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 265 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år