Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Hå Opplæringssenter - Avd grunnskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hå Opplæringssenter - Avd grunnskole
Bjorhaugslettå 38
4365 NÆRBØ
Org.nr 916066767
Offentlig skole
Grunnskole
1.-9. trinn
Skoleeier: Hå kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 0
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 4

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Hå Opplæringssenter - Avd grunnskole Hå kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,2 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,7 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hå Opplæringssenter - Avd grunnskole Hå kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 241,2 5 352,4 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 0,0 11,6 12,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 49 875 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 51,8 68,3 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 20,2 16,3 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,8 13,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,2 14,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 15,3 17,1 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,4 95,3 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 964 155 814 3 376 580 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 0 62 57 58
Indikator og nøkkeltall Hå Opplæringssenter - Avd grunnskole Hå kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 113 673 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 92 092 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,4 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 282 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 774 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år