Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Gottesjord skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Gottesjord skole
Vågdalsveien 26
9310 SØRREISA
Org.nr 874569712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sørreisa kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 77
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 9

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Gottesjord skole Sørreisa kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 47,1 1 999,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,7 10,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 11 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,2 37,1 66,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,1 22,4 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 10,4 11,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,9 11,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 13,8 14,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3 11,5 13,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,1 15,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,4 15,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,8 94,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 829 28 733 1 276 329 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 76 73 70 60
Indikator og nøkkeltall Gottesjord skole Sørreisa kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 121 082 126 745 116 183
Lønnsutgifter per elev 97 787 98 463 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,4 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 013 1 022 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 909 1 816 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år