Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Gjerpen barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Gjerpen barneskole
Siljanvegen 22
3719 SKIEN
Org.nr 975278077
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 416
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 38
Talet på lærarar 51

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Gjerpen barneskole Skien kommune Telemark fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 4,2 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,5 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 3,9 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,8 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Gjerpen barneskole Skien kommune Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 42,7 531,4 1 886,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 12,7 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 86 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,7 70,1 69,3 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 16,2 14,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 13,5 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,5 15,0 13,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,8 16,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,1 16,7 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 18,0 16,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,1 17,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 97,8 97,1 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 29 361 339 263 1 194 802 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 71 56 63 60
Indikator og nøkkeltall Gjerpen barneskole Skien kommune Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 112 904 124 344 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 386 100 291 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,2 85,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 094 1 412 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 196 1 534 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år