Oversikt - Gjerdsvika skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Gjerdsvika skule
Gjerdsvikvegen 373
6083 GJERDSVIKA
Org.nr 975277321
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 11
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 3

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Gjerdsvika skule Sande kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,9 34,8 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 7,9 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 3 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,5 94,0 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 7,7 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 8,2 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,1 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 10,5 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9 9,9 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,3 9,5 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 12,1 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 34,9 93,9 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 331 22 526 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 121 90 63 60
Indikator og nøkkeltall Gjerdsvika skule Sande kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 160 046 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 132 790 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 92,3 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 091 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 094 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år