Oversikt - Gjerdsvika skule (utgått)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Gjerdsvika skule (utgått)
Gjerdsvika
6083 GJERDSVIKA
Org.nr 975277321
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 8
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Gjerdsvika skule (utgått) Sande kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,7 33,9 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,0 7,7 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,1 96,7 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 7,2 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,9 7,8 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,1 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,4 9,7 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,4 7,5 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 11,9 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 11,1 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 62,4 91,9 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 192 21 979 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 149 93 65 61
Indikator og nøkkeltall Sande kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 182 729 131 286 126 820
Lønnsutgifter per elev 155 931 105 921 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,6 84,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 017 980 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 789 1 454 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år