Oversikt - Fosslia skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fosslia skole
Fossliåsen 2
7507 STJØRDAL
Org.nr 979950403
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 413
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 19
Talet på lærarar 40

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Fosslia skole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,8 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,6 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,9 3,9 4,0 4,1
Felles regler 4,5 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,1 4,3 4,3
Mestring 4,1 3,9 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,2 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 3,7 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,7 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,1 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fosslia skole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 34,4 276,9 4 990,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 12,0 11,7 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 38 820 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,8 77,8 63,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 13,9 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 12,5 12,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,1 14,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 17,3 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 15,3 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1 17,8 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,7 18,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 97,3 96,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 23 061 178 357 3 190 079 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 56 60 61 60
Indikator og nøkkeltall Fosslia skole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 109 092 116 183
Lønnsutgifter per elev 88 953 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 615 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 118 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år