Oversikt - Fossen skole - 1.-4. skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fossen skole - 1.-4. skole
Fossvegen 6
2390 MOELV
Org.nr 975297403
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 30
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 5

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fossen skole - 1.-4. skole Ringsaker kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,1 438,1 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 10,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 38 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,4 105,8 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 8,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 11,0 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,8 14,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,3 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 576 282 711 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 119 71 61
Indikator og nøkkeltall Fossen skole - 1.-4. skole Ringsaker kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 125 714 121 243
Lønnsutgifter per elev 100 831 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 620 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 979 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år