Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Fossen skole - 1.-4. skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fossen skole - 1.-4. skole
Fossvegen 6
2390 MOELV
Org.nr 975297403
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 47
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 7

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fossen skole - 1.-4. skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 437,4 2 083,4 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 10,2 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 38 345 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,0 105,8 60,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 8,7 16,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 11,1 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,5 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 14,6 15,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 12,8 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,3 15,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,2 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,8 97,2 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 142 281 656 1 315 357 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 88 70 63 60
Indikator og nøkkeltall Fossen skole - 1.-4. skole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 117 705 123 149 116 183
Lønnsutgifter per elev 96 275 98 849 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 396 1 143 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 289 1 736 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år