Oversikt - Flatene skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Flatene skule
Flatene 50
6814 FØRDE
Org.nr 979951027
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Førde kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 234
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 11
Talet på lærarar 24

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Flatene skule Førde kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 19,7 171,3 1 562,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 11,8 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 16 223 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,3 111,7 61,9 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 9,6 14,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,7 10,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3 12,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 15,6 13,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 13,9 12,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 16,0 13,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,5 15,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 95,8 95,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 310 111 168 999 210 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 57 60 72 60
Indikator og nøkkeltall Flatene skule Førde kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 110 272 131 798 116 183
Lønnsutgifter per elev 90 309 106 964 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,5 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 998 1 010 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 554 1 902 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år