Oversikt - Flatene skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Flatene skule
Flatene 50
6814 FØRDE
Org.nr 979951027
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sunnfjord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 224
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 11
Talet på lærarar 23

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Flatene skule Sunnfjord kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,7 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 823 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 62 61
Indikator og nøkkeltall Flatene skule Sunnfjord kommune Vestland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 121 243
Lønnsutgifter per elev 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år