Oversikt - Fjordtun Oppvekstsenter - Avd skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fjordtun Oppvekstsenter - Avd skule
Torsnes 17
6899 BALESTRAND
Org.nr 975276104
Offentlig skole
Grunnskole
1.-2. trinn
Skoleeier: Balestrand kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 5
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fjordtun Oppvekstsenter - Avd skule Balestrand kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,0 18,0 1 562,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,0 8,9 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 223 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 58,6 61,9 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 12,6 14,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,9 9,4 10,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,9 12,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,9 12,0 13,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,9 9,6 12,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,1 13,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,1 15,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,5 95,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 741 10 545 999 210 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 148 79 72 60
Indikator og nøkkeltall Fjordtun Oppvekstsenter - Avd skule Balestrand kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 171 013 131 798 116 183
Lønnsutgifter per elev 139 914 106 964 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,2 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 390 1 010 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 385 1 902 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år