Oversikt - Fjordtun oppvekstsenter - Avd skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fjordtun oppvekstsenter - Avd skule
Torsnes 17
6899 BALESTRAND
Org.nr 975276104
Offentlig skole
Grunnskole
1.-2. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 9
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fjordtun oppvekstsenter - Avd skule Sogndal kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 986 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 110 61
Indikator og nøkkeltall Fjordtun oppvekstsenter - Avd skule Sogndal kommune Vestland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 121 243
Lønnsutgifter per elev 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år