Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Fjone skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fjone skule (UTGÅTT)
3855 TREUNGEN
Org.nr 975278700
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nissedal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 11
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 4

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Fjone skule (UTGÅTT) Nissedal kommune Telemark fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,4 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1
Felles regler 3,8 4,3 4,3
Trivsel 4,1 4,4 4,4
Mestring 3,7 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,1 4,5 4,4
Motivasjon 3,5 4,0 4,0
Vurdering for læring 3,7 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,5 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fjone skule (UTGÅTT) Nissedal kommune Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,5 25,1 1 877,4 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 3,4 7,9 11,4 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 253 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,7 81,6 75,5 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 8,5 13,5 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,4 8,2 12,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,7 13,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,5 9,6 16,6 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,8 85,4 97,2 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 413 15 780 1 191 181 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 219 91 62 59
Indikator og nøkkeltall Nissedal kommune Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 176 994 124 344 116 183
Lønnsutgifter per elev 145 443 100 291 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 85,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 945 1 412 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 935 1 534 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år