Oversikt - Fiplingdal skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fiplingdal skole (UTGÅTT)
8680 TROFORS
Org.nr 975286770
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Grane kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 8
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Grane kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 21,9 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 41,0 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,1 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 477 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 66 73 60
Indikator og nøkkeltall Grane kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 162 140 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 119 739 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,2 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 547 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 484 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år