Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Finstad skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Finstad skole (UTGÅTT)
Løkenvegen 6
2080 EIDSVOLL
Org.nr 975272281
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 65
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Finstad skole (UTGÅTT) Eidsvoll kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,0
Felles regler 4,4 4,3 4,3
Trivsel 4,4 4,4 4,4
Mestring 4,0 4,2 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 4,0 4,1 4,0
Vurdering for læring 4,0 4,0 4,0
Støtte hjemmefra 4,3 4,5 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Finstad skole (UTGÅTT) Eidsvoll kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 223,8 6 135,3 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 14,2 14,1 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 36 801 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,0 81,6 95,4 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 15,9 13,1 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 15,1 15,3 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,7 15,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 17,5 18,8 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,5 90,2 94,7 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 484 145 525 3 860 882 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 69 50 51 58
Indikator og nøkkeltall Eidsvoll kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 99 581 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 79 860 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,7 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 664 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 062 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år