Oversikt - Finnsnes barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Finnsnes barneskole
Sven Eidissens Vei 56b
9300 FINNSNES
Org.nr 974061805
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 388
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 23
Talet på lærarar 40

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Finnsnes barneskole Lenvik kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,1 3,9 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 4,0 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,2 4,0 4,1
Felles regler 4,5 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,1 4,1 4,2 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,3 4,4
Motivasjon 3,8 3,8 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,8 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,5 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Finnsnes barneskole Lenvik kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 37,4 154,0 1 999,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 10,4 10,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 23 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,5 61,5 66,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 15,2 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,6 11,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,2 11,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 14,3 14,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 13,3 13,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 15,5 15,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,4 15,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 95,4 94,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 24 833 98 395 1 276 329 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 64 68 70 60
Indikator og nøkkeltall Finnsnes barneskole Lenvik kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 133 451 126 745 116 183
Lønnsutgifter per elev 97 749 98 463 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,5 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 173 1 022 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 093 1 816 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år