Oversikt - Finneid skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Finneid skole
Tinkeliheia 3
8210 FAUSKE
Org.nr 974628538
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 55
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 8

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Finneid skole Fauske - Fuosko kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,7 133,7 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,5 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 21 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,2 48,7 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 16,0 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,7 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,9 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 11,5 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 9,0 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 12,7 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,0 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,7 87,0 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 572 87 637 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 83 84 73 60
Indikator og nøkkeltall Finneid skole Fauske - Fuosko kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 144 017 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 116 475 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,0 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 909 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 819 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år