Oversikt - Finneid skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Finneid skole
Tinkeliheia 3
8210 FAUSKE
Org.nr 974628538
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 114
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 10
Talet på lærarar 12

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Finneid skole Fauske - Fuosko kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 118,3 3 077,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 9,4 9,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 20 549 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,8 50,5 48,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,3 17,0 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 9,9 10,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,5 11,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 12,9 13,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 11,3 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 12,5 14,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,4 14,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,8 94,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 656 76 772 1 959 102 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 58 76 74 61
Indikator og nøkkeltall Finneid skole Fauske - Fuosko kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 169 421 144 396 126 820
Lønnsutgifter per elev 126 637 115 209 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,3 83,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 130 1 398 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 026 1 476 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år