Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Erikstad skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Erikstad skole
Tareveien 5
8206 FAUSKE
Org.nr 974628481
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 52
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 8

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Erikstad skole Fauske - Fuosko kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 133,7 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 8,5 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 21 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,9 48,7 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 16,0 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 8,7 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,9 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5 11,5 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,5 9,0 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 12,7 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,0 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,7 87,0 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 169 87 637 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 99 84 73 60
Indikator og nøkkeltall Erikstad skole Fauske - Fuosko kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 144 017 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 116 475 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,0 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 909 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 819 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år