Oversikt - Elvetun skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Elvetun skole (UTGÅTT)
Elvetun 2
9600 HAMMERFEST
Org.nr 978608523
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 83
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 9

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Elvetun skole (UTGÅTT) Hammerfest kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,1 150,3 1 181,7 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 9,6 8,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 25 133 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,5 49,7 65,0 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,8 16,8 11,3 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,0 9,0 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,6 9,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 13,1 11,8 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,9 94,3 91,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 247 93 002 744 838 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 63 74 86 58
Indikator og nøkkeltall Hammerfest kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 141 964 151 052 116 183
Lønnsutgifter per elev 110 534 118 214 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,9 85,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 567 1 146 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 989 2 041 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år