Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Eidså skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Eidså skule (UTGÅTT)
6142 EIDSÅ
Org.nr 975277291
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 24
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vanylven kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 49,9 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,6 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,1 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 29 860 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 98 63 60
Indikator og nøkkeltall Vanylven kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 150 326 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 120 057 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,5 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 915 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 801 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år