Oversikt - Dølemo Oppvekstsenter - Avd skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Dølemo Oppvekstsenter - Avd skule
4869 DØLEMO
Org.nr 875283332
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Åmli kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 16
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Dølemo Oppvekstsenter - Avd skule Åmli kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,3 26,6 1 317,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 8,2 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 293 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 1 600,0 107,0 48,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,4 6,9 22,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 10,0 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 8,4 14,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,5 12,3 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5 12,5 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 13,3 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 11,3 17,2 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,7 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 511 17 229 833 200 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 94 87 59 60
Indikator og nøkkeltall Dølemo Oppvekstsenter - Avd skule Åmli kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 150 746 113 241 116 183
Lønnsutgifter per elev 122 883 93 955 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 83,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 621 660 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 694 1 689 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år