Oversikt - Dølemo oppvekstsenter - Avd skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Dølemo oppvekstsenter - Avd skule
4869 DØLEMO
Org.nr 875283332
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Åmli kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 12
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Dølemo oppvekstsenter - Avd skule Åmli kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,0 25,0 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 8,8 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 120,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 6,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 7,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,1 13,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,2 12,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,4 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 340 16 280 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 112 81 61
Indikator og nøkkeltall Dølemo oppvekstsenter - Avd skule Åmli kommune Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 156 591 121 243
Lønnsutgifter per elev 127 580 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,2 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 537 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 304 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år