Oversikt - Den norske skole - Gran Canaria (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Den norske skole - Gran Canaria (privat)
Calle Bjorn Lyng no 4, ES-35129 Barranco de la Verga Gran Canaria
Org.nr U90099017
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Fundacion De La Escuela Noruega De Gran Canaria (privat) (utgått)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 121
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 20

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Den norske skole - Gran Canaria (privat) Norske skoler i utlandet Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 15,0 115,6 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 7,4 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 8 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,1 101,3 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 6,5 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 9,1 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 8,1 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 11,1 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 12,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9 10,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0 11,5 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,8 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 9 842 73 146 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 81 96 78
Indikator og nøkkeltall Den norske skole - Gran Canaria (privat) Norske skoler i utlandet Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 126 820
Lønnsutgifter per elev 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år