Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Dalsgrenda skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Dalsgrenda skole (UTGÅTT)
Øverdalsveien 18
8617 DALSGRENDA
Org.nr 975287084
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 56
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Dalsgrenda skole (UTGÅTT) Rana kommune Nordland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,9 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,2 4,2 4,3
Trivsel 4,2 4,2 4,4
Mestring 4,1 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,3 4,4
Motivasjon 3,9 3,9 4,0
Vurdering for læring 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Dalsgrenda skole (UTGÅTT) Rana kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 269,8 2 955,6 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 12,3 10,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 51 462 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,0 59,3 59,3 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 19,0 15,6 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 13,7 11,2 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,5 11,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 16,3 14,3 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 96,7 95,1 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 031 174 557 1 890 828 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 72 57 69 58
Indikator og nøkkeltall Rana kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 105 440 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 86 728 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,8 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 816 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 292 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år