Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Brynseng skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Brynseng skole
Brynsengfaret 10
0667 OSLO
Org.nr 916513968
Offentlig skole
Grunnskole
1.-3. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 178
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 12

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Brynseng skole Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 11,2 5 389,7 5 389,7 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 13,3 13,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 913 913 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,8 70,8 70,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 106,9 16,9 16,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,7 14,8 14,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,0 16,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,8 18,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3 17,4 17,4 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,0 19,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,7 20,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,0 94,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 638 3 478 600 3 478 600 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 43 54 54 60
Indikator og nøkkeltall Brynseng skole Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 120 782 120 782 116 183
Lønnsutgifter per elev 84 746 84 746 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,4 72,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 830 1 830 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 295 1 295 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år