Oversikt - Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole
Åsbråtan 25
1352 KOLSÅS
Org.nr 974552213
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 92
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 7

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole Bærum kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 1 356,1 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 13,4 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 151 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 107,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 11,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 14,2 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 17,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 15,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,5 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 69,0 93,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 125 860 824 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 45 53 61
Indikator og nøkkeltall Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole Bærum kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 114 967 126 820
Lønnsutgifter per elev 81 702 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 713 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 231 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år