Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole
Åsbråtan 25
1352 KOLSÅS
Org.nr 974552213
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 97
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 9

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole Bærum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 7,1 1 328,0 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 13,8 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 151 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 881,8 107,2 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,5 11,4 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,6 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,6 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 18,5 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 16,3 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,3 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,0 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 72,5 93,1 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 649 838 186 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 48 52 53 60
Indikator og nøkkeltall Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole Bærum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 100 569 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 75 595 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,3 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 671 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 787 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år