Oversikt - Brunkeberg oppvekstsenter - Avd skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Brunkeberg oppvekstsenter - Avd skule
Brunkebergvegen 602 A
3850 KVITESEID
Org.nr 975278689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kviteseid kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 31
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 5

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Brunkeberg oppvekstsenter - Avd skule Kviteseid kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,1 30,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 8,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 5 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,9 50,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 14,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 8,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 12,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6 10,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,9 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 2 109 18 965 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 68 83 61
Indikator og nøkkeltall Brunkeberg oppvekstsenter - Avd skule Kviteseid kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 166 742 126 820
Lønnsutgifter per elev 140 405 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 851 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 895 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år