Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Brunkeberg Oppvekstsenter - Avd skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Brunkeberg Oppvekstsenter - Avd skule
Brunkebergvegen 602 A
3850 KVITESEID
Org.nr 975278689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kviteseid kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 31
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 5

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Brunkeberg Oppvekstsenter - Avd skule Kviteseid kommune Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 28,6 1 886,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 8,7 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,1 67,9 69,3 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,5 11,2 14,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 8,9 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,4 13,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 12,6 16,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 10,1 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,5 16,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,4 17,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,7 97,1 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 900 17 888 1 194 802 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 61 82 63 60
Indikator og nøkkeltall Brunkeberg Oppvekstsenter - Avd skule Kviteseid kommune Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 138 141 124 344 116 183
Lønnsutgifter per elev 115 423 100 291 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,8 85,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 563 1 412 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 173 1 534 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år