Oversikt - Brevik skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Brevik skole
Falkeveien 24
1555 SON
Org.nr 975299120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestby kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 249
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 13
Talet på lærarar 28

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Brevik skole Vestby kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,9 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,8 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,3 4,4
Trivsel 4,5 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,2 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 3,9 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,0 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,5 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Brevik skole Vestby kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 25,0 226,3 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,9 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 40 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,5 60,3 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4 17,6 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 12,6 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,9 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 16,3 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 14,7 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 16,7 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,4 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,4 91,2 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 606 144 251 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 67 60 53 60
Indikator og nøkkeltall Brevik skole Vestby kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 121 170 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 97 355 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,5 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 467 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 742 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år