Oversikt - Bore skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bore skule
Verdalsvegen 31
4352 KLEPPE
Org.nr 975275760
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Klepp kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 407
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 28
Talet på lærarar 37

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bore skule Klepp kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 32,1 253,9 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 12,0 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 42 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 144,3 66,1 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 16,4 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,5 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,8 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 16,3 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 13,6 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0 15,5 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 22,8 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 97,0 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 475 163 606 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 55 59 58 60
Indikator og nøkkeltall Bore skule Klepp kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 150 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 124 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,5 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 984 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 259 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år