Oversikt - Bogafjell ungdomsskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bogafjell ungdomsskole
Lyngholen 5
4324 SANDNES
Org.nr 923614648
Offentlig skole
Grunnskole
8.-9. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bogafjell ungdomsskole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 58 60
Indikator og nøkkeltall Bogafjell ungdomsskole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 114 270 121 243
Lønnsutgifter per elev 92 848 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,2 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 959 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 600 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år