Oversikt - Boftsa Oppvekstsenter - Avdeling skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Boftsa Oppvekstsenter - Avdeling skole
Boftsa
9845 TANA
Org.nr 975280233
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 34
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 6

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Boftsa Oppvekstsenter - Avdeling skole Deatnu - Tana kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 3,9 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,2 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,2 4,1 4,1
Felles regler 4,6 4,3 4,4
Trivsel 4,3 4,2 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 3,7 3,8
Vurdering for læring 4,2 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Boftsa Oppvekstsenter - Avdeling skole Deatnu - Tana kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 47,5 1 155,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 6,6 8,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 6 138 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,4 39,0 60,0 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 13,5 12,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7 6,8 8,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,8 9,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 9,5 11,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,0 9,1 10,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,5 7,6 11,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,5 11,8 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,0 74,0 90,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 629 27 211 729 006 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 107 108 88 60
Indikator og nøkkeltall Boftsa Oppvekstsenter - Avdeling skole Deatnu - Tana kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 214 438 151 052 116 183
Lønnsutgifter per elev 149 826 118 214 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,8 85,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 558 1 146 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 559 2 041 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år