Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Bøfjorden og Bæverfjord Oppvekstsenter - Avd Bæverfjord skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bøfjorden og Bæverfjord Oppvekstsenter - Avd Bæverfjord skule
Bæverfjord
6644 BÆVERFJORD
Org.nr 975283879
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 45
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 5

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Bøfjorden og Bæverfjord Oppvekstsenter - Avd Bæverfjord skule Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,5 4,5 4,4
Trivsel 4,2 4,3 4,3
Mestring 3,8 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,6 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bøfjorden og Bæverfjord Oppvekstsenter - Avd Bæverfjord skule Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 66,9 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 10,7 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 17 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,0 37,4 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8 25,6 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,1 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,2 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 13,7 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 11,6 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0 13,9 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,6 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,5 95,7 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 2 909 42 934 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 65 67 63 60
Indikator og nøkkeltall Bøfjorden og Bæverfjord Oppvekstsenter - Avd Bæverfjord skule Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 132 499 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 106 597 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 696 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 661 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år