Oversikt - Bodalen Friskole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bodalen Friskole (privat)
Bådalsveien 581
6531 AVERØY
Org.nr 990258570
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodalen Friskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 48
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 11

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Bodalen Friskole (privat) Averøy kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,8 3,9 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,4 3,6 3,7
Faglig utfordring 3,9 3,9 3,8 4,0
Felles regler 4,2 4,2 4,4 4,3
Trivsel 3,7 3,7 4,1 4,2
Mestring 4,0 4,0 3,9 4,0
Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,4 4,3
Motivasjon 3,6 3,6 3,5 3,7
Vurdering for læring 3,8 3,8 3,7 3,8
Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,2 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bodalen Friskole (privat) Averøy kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,2 8,2 166,2 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 6,2 7,2 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 36 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,2 30,2 31,4 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 19,3 21,6 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3 6,3 8,7 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 7,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 9,6 11,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1 9,1 11,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9 10,9 10,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0 10,7 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 92,1 87,1 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 727 5 727 111 298 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 119 119 99 78
Indikator og nøkkeltall Bodalen Friskole (privat) Averøy kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 144 114 131 286 126 820
Lønnsutgifter per elev 114 980 105 921 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,0 84,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 096 980 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 089 1 454 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år