Oversikt - Bleik og Omegn Montessori Skolelag (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bleik og Omegn Montessori Skolelag (privat)
Skoleveien 19
8481 BLEIK
Org.nr 995111322
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bleik og Omegn Montessori Skolelag (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 60
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 11

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Bleik og Omegn Montessori Skolelag (privat) Andøy kommune Nordland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 3,9 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,8 3,7
Faglig utfordring 3,8 4,0 4,0
Felles regler 4,0 4,2 4,3
Trivsel 4,1 4,1 4,1
Mestring 4,1 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,6 4,4 4,3
Motivasjon 3,8 3,6 3,7
Vurdering for læring 3,8 3,8 3,8
Støtte hjemmefra 4,0 4,0 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bleik og Omegn Montessori Skolelag (privat) Andøy kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 13,6 126,5 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,2 7,6 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 33 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,0 29,8 27,2 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,4 26,6 26,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 9,7 9,0 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 9,4 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 11,0 11,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 13,4 11,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3 8,6 11,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0 13,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 58,2 62,4 84,7 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 274 9 794 84 714 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 88 91 95 78
Indikator og nøkkeltall Bleik og Omegn Montessori Skolelag (privat) Andøy kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 179 377 138 249 121 243
Lønnsutgifter per elev 143 327 111 748 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,5 84,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 761 1 662 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 096 1 492 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år