Oversikt - Blakstadheia skole - Avd skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Blakstadheia skole - Avd skole
Skolevegen 1a
4820 FROLAND
Org.nr 974583313
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Froland kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 96
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 8

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Blakstadheia skole - Avd skole Froland kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 64,5 1 317,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 14,2 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 15 293 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,7 54,0 48,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 55,1 23,0 22,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,3 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,9 14,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,1 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3 15,8 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 20,4 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,8 17,2 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,6 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 574 40 442 833 200 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 59 60
Indikator og nøkkeltall Blakstadheia skole - Avd skole Froland kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 106 083 113 241 116 183
Lønnsutgifter per elev 88 337 93 955 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,5 83,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 358 660 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 187 1 689 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år